داده‌کاوی

۱۳۹۷-۵-۲۱ ۱۲:۰۳:۵۶ +۰۴:۳۰

داده‌کاوی Data Mining نیاز روز با گسترش یافتن سیستم‌های خودکارسازی، میزان داده‌های تولید شده توسط آنها نیز افزایش یافته است و این در کنار اطلاعاتی که توسط کاربران روزانه تولید می شوند حجم اطلاعات خام را تا حدی که توسط انسان قابل پردازش [...]

بازی‌نمایی

,

۱۳۹۷-۵-۲۱ ۱۲:۰۳:۵۶ +۰۴:۳۰

بازی‌نمایی Gamification علاقمندی عمومی رشد تبادل اطلاعات سبب شده تا عموم افراد بتوانند براحتی علایق خود را یافته و با آن در ارتباط باشند، پس در صورتیکه شما در تعامل با افراد ارتباطی دوطرفه ایجاد ننمایید ممکن است در دراز [...]

شبکه‌های اجتماعی

, ,

۱۳۹۷-۵-۲۱ ۱۲:۰۳:۵۸ +۰۴:۳۰

شبکه‌های اجتماعی Social Networks ارتباطات اجتماعی در هزاره جدید پیشرفت تکنولوژی های ارتباطی سبب افزایش میزان استفاده افراد از شبکه های پیاده سازی شده بر روی شبکه اینترنت بمنظور حفظ تماس با یکدیگر شده و جمعیت میلیونی کاربران آنها را تبدیل به جامعه [...]