Notice: The called constructor method for WP_Widget in LayerSlider_Widget is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/bizotech/public_html/wp-includes/functions.php on line 3951
داده‌کاوی - BizoTech
داده‌کاوی ۱۳۹۷-۵-۲۱ ۱۲:۰۳:۵۶ +۰۴:۳۰

Project Description

داده‌کاوی

Data Mining

نیاز روز

با گسترش یافتن سیستم‌های خودکارسازی، میزان داده‌های تولید شده توسط آنها نیز افزایش یافته است و این در کنار اطلاعاتی که توسط کاربران روزانه تولید می شوند حجم اطلاعات خام را تا حدی که توسط انسان قابل پردازش نباشند بالا برده است. این در حالیست که سیستم های سنتی حتی از بایگانی این اطلاعات نیز عاجز مانده‌اند و هم اکنون اکثر گروه های فعال اطلاعات خود را بمنظور سهولت در نگهداری به حالت دیجیتال تبدیل نموده‌اند. این اطلاعات روز به روز بیشتر خواهند شد و مدیریت آنها در آینده‌ای نه چندان دور به حدی دشوار و پیچیده می‌شود که دیگر استفاده از آنها ممکن نباشد.

داده پردازش شده

کاوش

اولین چالشی که پیش روی هر داده‌پرداز می باشد یافتن روش مناسب برای بدست آوردن داده‌هایی مرتبط با موضوع مورد نظر داده‌کاوی می باشد که بتوان با طرح مسائلی مناسب، به سوالاتی که یافتن پاسخ آنها بهترین نوع داده را به ما باز خواهند گرداند دست یافت. آنگاه با جمع آوری پاسخ‌ها و ذخیره آنها می توانیم کیفیت اطلاعات بدست آمده را سنجیده در صورت امکان مسائل را بهبود دهیم تا داده‌ها را تکامل یافته تر نماییم.

چالش

در این مرحله از کار بایستی اقدام به دسته بندی اطلاعات خام بسته به نوع اطلاعاتی که برای ما در نتایج نهایی مهم می‌باشند نماییم که البته نیازمند بینشی مناسب نسبت به داده‌‌ها و نحوه پردازش آن دارد. عدم توجه به نتایج مورد نیاز در این مرحله باعث می شود که در نهایت تنها دستی اطلاعاتی آماری نامناسب و فاقد ارزش تجاری حاصل شود.

نکته ای که در این مرحله بسیار حائز اهمیت می باشد اینست که در زمان آماده سازی داده‌ها برای استفاده از آنها بمنظور نتیجه گیری نهایی ممکن است نیاز به تغییر یا افزودن برخی اطلاعات به داده‌ها حس شود که ما را وادار به تکرار برخی اعمال فوق نماید، زیرا هر یک از متدهای داده‌کاوی نیازمند نوع خاصی از داده با خصوصیات متفاوت خواهد بود و بدون فراهم آوردن داده مناسب ادامه کار ممکن نخواهد بود. سپس شما خواهید توانست با بررسی دقیقتر داده‌های بدست آمده از کیفیت آنها اطمینان حاصل نموده و مطمئن شویم که هیچ بخشی از اطلاعات موضوع مورد بررسی از قلم نیافتاده است، زیرا در این مرحله بایستی بتوانید اطلاعات را بمنظور استفاده به کمال لازم برسانید.

داده طبقه بندی شده

نتیجه

با در اختیار داشتن اطلاعات مکفی ما قادر به تصمیم گیری در مورد کاربرد آنها خواهیم بود، پس با توجه به نیاز این اطلاعات به صورت نمودار یا گراف هایی در خواهند آمد تا بتوان براحتی آنها را درک کرد. این اعمال بسته به درخواست می تواند توسط گروهی که به داده‌کاوی پرداخته انجام شود و یا اینکه توسط دیگری صورت پذیرد، ولیکن در صورتیکه علاقمند به انجام مرحله نهایی توسط شخص ثالثی باشید بایستی نسبت به شیوه دستیابی به اطلاعات مورد نظر بر اساس نوع آنها آگاه شوید تا بتوانید بدرستی از آن بهره بگیرید.

مدیریت پروژه 73%
داده پردازی 90
مدیریت داده 84%
طراحی 18%