Notice: The called constructor method for WP_Widget in LayerSlider_Widget is deprecated since version 4.3.0! Use
__construct()
instead. in /home/bizotech/public_html/wp-includes/functions.php on line 3951
بازی‌نمایی - BizoTech
بازی‌نمایی ۱۳۹۷-۵-۲۱ ۱۲:۰۳:۵۶ +۰۴:۳۰

Project Description

بازی‌نمایی

Gamification

علاقمندی عمومی

رشد تبادل اطلاعات سبب شده تا عموم افراد بتوانند براحتی علایق خود را یافته و با آن در ارتباط باشند، پس در صورتیکه شما در تعامل با افراد ارتباطی دوطرفه ایجاد ننمایید ممکن است در دراز مدت باعث دلسرد شدن افراد از ارتباط با خود شوید که منجر به قطع ارتباط خواهد شد. برای جلوگیری از وقوع این دست مشکلات، شما بایستی ضمن وارد شدن در زندگی روزمره افراد خود را بعنوان بخشی تأثیر گذار از آن معرفی کنید.

علاقمندی عمومی

عامل موفقیت

موفقیت در زمینه ارتباط با مخاطب زمانی حاصل خواهد شد که بجای وادار نمودن کاربر به انجام کارهایی که به آنها علاقه ای ندارد، در نحوه انجام آنها ضمن حضور شما علاقمند شود. این یعنی کاربر در زمانیکه در ارتباط با شما نیست به رابطه ای که با شما داشته است بیاندیشد و برای بودن با شما لحظه شماری کند.

در صورت ابراز موفق توجهی که مخاطب شما به آن علاقمند می باشد می توانید در وی احساس همکاری و همبستگی ایجاد نموده و کار لازم را با کمک وی به سرانجام برسانید که در دو طرف احساس خوشایندی ایجاد خواهد نمود. تنها در اینصورت است که شما خواهید توانست اطلاعات دقیقی در مورد نیازهای وی بدست آورید و از آن در راه بهبود خدمات خود به او بهره بگیرید. با توجه به اینکه این روش سبب برقراری ارتباطی بسیار منظم می شود، اطلاعات بدست آمده از این طریق بسیار مؤثرتر از سایر روش های مارکتینگ می باشند.

شرکت در بازی
جوایز بازی

برای ترقیب مخاطب به تعامل شما نیازمند تغییر نحوه ارتباط خود به شیوه‌ای دارید که بتواند وی را در زمان آگاه شدن از حضور شما علاقمند به تعامل نماید و بهمین دلیل از سیستم پیاده سازی بازی‌نمایی استفاده می کنیم. این روش با جایگزینی ارتباطات کهنه و کسالت‌آور بوسیله مراحلی جذاب از انجام عملیات مورد نظر شما از کنجکاوی وی بمنظور پی بردن به نظرات او بهره میگیریم. دقت در طراحی مراحل است که می‌تواند به ایجاد علاقه در کاربر ضمن حفظ کیفیت داده‌های دریافتی منجر شود و بهمین منظور بهره گرفتن از افراد با تجربه در طراحی مراحل بسیار اهمیت پیدا می کند.

در صورت نیاز به تداوم ارتباط با مخاطب در بازی‌نمایی و جلوگیری از کاهش کنجکاوی و انگیزه وی در آن بایستی به شیوه‌ای متفاوت اقدام به ایجاد انگیزه مضاعف در وی نمود تا بتوان همواره این ارتباط را زنده نگاه داشت. بدین منظور شما می توانید با استفاده از سیستم‌های امتیاز دهی و مقایسه آن در گروه مخاطبان اقدام به افزایش انگیزه نموده و حتی جوایزی نیز برای افرادی که بیشترین دستاورد‌ها را در این دوره همکاری با شما بدست می آورند اهدا کنید. حال آنکه این جوایز می توانند فیزیکی و یا در غالب دیجیتال به افراد اعطا شوند تا خود عاملی تحریک کننده برای تداوم ارتباط باشند.

مهارت‌های مورد نیاز برای پیاده سازی موفق بازی‌نمایی

مدیریت پروژه 87%
تجربه کاربری 100%
گرافیک 92%