توضیحات پروژه

امنیت کاربران

User Security

اهمیت امنیت

با افزایش ضریب نفوذ اینترنت در میان افراد جامعه یکی از مهمترین دغدغه هایی که برای همگان مطرح می شود، میزان اطلاعاتیست که خواسته یا ناخواسته توسط هر کاربر در آن منتشر می شود و همین باعث کاهش میزان استفاده افراد از برخی امکاناتی که نسبت به آنها بد بینی امنیتی وجود دارد میشود. این در حالیست که استفاده از سرویس های اینترنتی توسط افراد باعث ارتقاء سطح کیفی خدمات این گروه ها و متعاقب آن افزایش سطح کیفی سایر رقبا خواهد شد.

هویت شما در اینترنت می تواند مخفی بمان

نقش بیزوتک

بیزوتک با توجه به اینکه یک سازمان تبلیغاتی می باشد، نیازمند به دریافت اطلاعات و تحلیل آنهاست و بمنظور محافظت از اطلاعات کاربرانی که در ارتباط با کمپین های تبلیغاتی با بیزوتک تعامل می کنند از ابتدا مصمم به فراهم آوردن بستر هایی مناسب برای اینکار بوده است تا افراد بتوانند بدون هر گونه واهمه ای از بسرقت رفتن یا سوء استفاده از اطلاعاتشان توسط اشخاص نامناسب با ما همکاری کنند.

اقدامات بیزوتک

در این راه با توجه به اینکه اطلاعات کاربران در اکثر موارد مشابه بر بستر های بدون رمزنگاری مبادله میشد ما تمرکز خود را بروی بستر هایی با امنیت بالا و دارای رمزنگاری گذاشتیم و در اینراه به موفقیت هایی شگرف نیز دست یافتیم. در کنار این تلاش ها ما سعی کردیم تا با راه اندازی سرویس هایی مبتنی بر بستر اینترنت راه هایی بمنظور ارتباط با افراد بدون بخطر انداختن اطلاعات تماس کاربرانمان ابداع نماییم که از نمونه های مشابه بسیار بهتر عمل نماید. در نهایت بمنظور محافظت از اطلاعات کاربران ما از مجرب ترین مختصصین ذخیره سازی و پردازش ابری کمک گرفته ایم تا برخی نقایص موجود نیز در نهایت از دید بزهکاران پوشیده شوند.

مدیریت پروژه 98%
کریپتوگرافی 92%
پردازش ابری 56%
تجربه کاربری 79%